Author of "Running from the Dreamland," "Sex, Gender, and Disability in Nepal," and "Mochan."

Tag: मोचन


  • सम्बन्धहरूको चिरफार ‘मोचन’:किन पढ्ने ? 

    सम्बन्धहरूको चिरफार ‘मोचन’:किन पढ्ने ? 

    मानवीय सम्बन्ध र खासगरी पति र पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्धमा आएको दरारबाट जन्मिएको हो मोचन। जीवनको खुसी र मुक्ति खोज्ने क्रममा आत्महत्याभन्दा आध्यात्मिकताको बाटो रोजेपछि जन्मिएको हो मोचन। विभिन्न परिवेशमा बाँचेका जोडीहरूलाई बुझ्न र बुझाउन जन्मिएको हो मोचन। यो प्रेम, प्रणय र रागको मात्र कथा होइन, त्योदेखिबाहेक अरू धेरै कुरा हो भन्न जन्मिएको हो मोचन। मोचन […]

    Continue reading